Evrak Çantaları İnternet Sitesi demetlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi’ni mükemmel ve tam olarak doldurmalı ve ilgilı bulunduğu odaya;|Hazne ve daire alanlarını da havi ticari alanlara dayalı tapu senetleri dahil cereyan etmek üzere, kira ve satış sözleşmeleri|Başvuru sahibini destekleyecek olan birinci dereceden yaklaşanı tarafından yazgılan, gezi ayrıntıını tamlayan ıslak imzalı dilekçe. Destekleyen …

Evrak Çantaları İncelemeleriRead More »